FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ•व २०८१/८२ को लागि हाटबजार/ईट्टा नगर निकासी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

दस्तावेज: 

यस नगरपालिको मिति २०८१।०१।३१ गते कम्प्युटर प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद (GUJMUN/SQ/GOODS/08/2080/81; Procurement of Laptop, Desktop and Printers) को लागि प्रकाशन गरिएको दरभाउपत्रमा संशोधन सम्बन्धि सूचना ।