FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुजरा न.पा को करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/05/2024 - 15:26 PDF icon करार.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/05/2024 - 15:01 PDF icon IEE.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०८० ८०/८१ 04/04/2024 - 11:13 PDF icon वातावरण .pdf
गुजरा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०८० ८०/८१ 04/04/2024 - 11:11 PDF icon प्रशासकीय.pdf
गुजरा नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 11:45 PDF icon गुजरा राजपत्र.pdf
O & M रिपोर्ट ८०/८१ 01/11/2024 - 15:43 PDF icon O & M Report_gujara Mun.pdf
स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७९ ७९/८० 03/13/2023 - 13:45 PDF icon विपद_compressed.pdf
बाल संरक्षण कार्य योजना ७९/८० 02/22/2023 - 15:33 PDF icon Child Protection Action Plan-Gujara Municipality Rautahat_2.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७९/८० 02/22/2023 - 11:17 PDF icon Child Right Protection Policy-Gujara.pdf