FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ•व २०८१/८२ को लागि हाटबजार/ईट्टा नगर निकासी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

८०/८१ 07/10/2024 - 12:19 PDF icon CamScanner 07-10-2024 12.01.pdf

यस नगरपालिको मिति २०८१।०१।३१ गते कम्प्युटर प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद (GUJMUN/SQ/GOODS/08/2080/81; Procurement of Laptop, Desktop and Printers) को लागि प्रकाशन गरिएको दरभाउपत्रमा संशोधन सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 05/27/2024 - 16:28

कम्प्युटर, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद सम्बन्धि विधुतीय दरभाउपत्र आह्वाको सूचना ।

८०/८१ 05/14/2024 - 10:05

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 04/03/2024 - 11:21

Invitation for Bids

८०/८१ 03/22/2024 - 12:04

‌औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 02/04/2024 - 12:27

Invitation for bids for the Construction Work of Steel Truss Bridge Between Auridih and Laxmipur.

८०/८१ 02/02/2024 - 14:31

आ.व ०८०/८१ का लागि नगर ईट्टा निकासी ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 01/25/2024 - 15:30 PDF icon CamScanner 01-25-2024 14.53.pdf

Invitation for bids

८०/८१ 12/10/2023 - 12:53

गुजरा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको तल्ला थपको बोलपत्र आहवानको सूचना

८०/८१ 11/06/2023 - 12:14

Pages