FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७८-७९ 10/24/2021 - 17:48

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७८-७९ 10/17/2021 - 19:38

टेण्डर स्वीकृत आशयपत्र सम्बन्धमा ।

७८-७९ 10/05/2021 - 16:35

लाल बकैया नदिको टेण्डर सम्बन्धमा ।

७८-७९ 09/12/2021 - 15:28

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७८-७९ 08/25/2021 - 11:35

आन्तरिक आयको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 08/15/2021 - 12:20 PDF icon बोलपत्र सूचना.pdf

नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन सम्बन्धि LOI र LOA

७७/७८ 03/26/2021 - 16:10

बिधुतिय प्रणाली बोपत्र ठेक्का खुल्ला म्याद थप सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/11/2021 - 12:14

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आहवानको सूचना

७७/७८ 01/26/2021 - 12:16

नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन सम्बन्धि बोलत्र

७७/७८ 01/24/2021 - 11:45 PDF icon टेन्डर.pdf

Pages